DEN HÅR

BT - - NYHEDER - Til for­æl­dre­ne. «

Pe­ter Poul­sen,

42, fra Kjel­lerup og hans to tvil­lin­ger, Ma­lou og Oli­ver Fon­nes­bæk Poul­sen, 11, der går på Kjel­lerup Skole.

Oli­ver: » Det vil­le nok ik­ke væ­re så sjovt. «

ONS­DAG 22. JULI 2015

Ma­ri­na El­mer,

41, fra Grind­sted med si­ne tre børn, Car­la, 9, ( i mid­ten), Mar­kus ( til høj­re) og Jo­nat­han ( for­re­st).

Ma­ri­na El­mer: » Selv­føl­ge­lig skal børn ha­ve la­vet lek­tier, men der kan jo væ­re en grund til, at de ik­ke har gjort det. Og så sy­nes jeg da ik­ke, at de skal straf­fes ved at sid­de læn­ge­re på sko­len. Man kun­ne i ste­det brin­ge for­æl­dre­ne me­re på ba­nen. Jeg ar­bej­der som fol­ke­sko­le­læ­rer, og vi skri­ver di­rek­te til for­æl­dre­ne, hvis de­res børn ik­ke har la­vet lek­tier, før­ste gang det sker. « Car­la: » Vo­res læ­re­re kan godt væ­re skrap­pe nog­le gan­ge. Hvis nog­le af dren­ge­ne lar­mer i ti­men for ek­sem­pel. Så er det okay, at de er skrap­pe. «

Fo­to: Si­mon Skip­per

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.