TYR­KI­ET

BT - - NYHEDER -

De ty rki­ske myn­dig­he­der har iden­ti­fi ce­ret en mistænkt i ef­ter­forsk­nin­gen af man­da­gens bom­be­an­greb ved et kul­tur­cen­ter i den ty rki­ske græn­se­by Suruc, hvor 32 men­ne­sker blev dræbt og knap 100 sår­et. Det op­ly­ser Tyr­ki­ets pre­mi­er­mi­ni­ster, Ah­met Da­vu­tog­lu, i går. » En mistænkt er ble­vet iden­ti­fi ce­ret. Al­le de mistænk­tes for­bin­del­ser, bå­de in­ter­na­tio­nalt og na­tio­nalt, vil bli­ve eft er­for­sket, « sag­de Ah­met Da­vu­tog­lu på pres­se­mø­det uden at kom­me iden­ti­te­ten me­get nær­me­re. De ty rki­ske myn­dig­he­der meld­te al­le­re­de mandag ud, at man mistæn­ker Is­la­misk Stat ( IS) for at stå bag bom­be­an­gre­bet. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.