FRANKRIG

BT - - NYHEDER -

Fran­ske fær­ge­ar­bej­de­re blo­ke­re­de i går for tog­tra­fi kken mel­lem Frankrig og Eng­land. Fær­ge­ar­bej­der­ne, som er an­sat af det Eu­ro­tun­nel- eje­de sel­skab MyFer­ryLink, er util­fred­se med, at en aft ale mel­lem det dan­ske re­de­ri DFDS og Eu­ro­tun­nel kan ko­ste dem job­bet. Ind­kørs­len til ter­mi­na­len i Ca­lais åb­ne­de igen se­ne­re i går. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.