TRA­GE­DI­EN PÅ UTØYA

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for fi re år si­den 2011:

32- åri­ge An­ders Brei­vik brin­ger en bom­be til spræng­ning i det cen­tra­le re­ge­rings­kvar­ter og kø­rer se­ne­re til øen Utøya, hvor han for­klædt som po­li­ti­be­tjent sky­der på del­ta­ger­ne i en po­li­tisk som­mer­lejr med et hånd­vå­ben. 69 per­so­ner blev dræbt: 67 af skud, én ved druk­ning og den sid­ste ved fald. An­gre­bet på Utøya er den stør­ste ter­r­orak­tion i Nor­ge si­den An­den Ver­denskrig. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.