FAR ER IK­KE VRED

Det har ik­ke væ­ret det Tour de Fran­ce, som Oleg Tin­kov har sat­set på, men

BT - - SPORTEN - VER­DEN IFØL­GE OLEG Las­se Vø­ge lavg@ sporten. dk

Oleg Tin­kov holdt i går hof for Tour- pres­sen på en par­ke­rings­plads på et – iføl­ge ham selv ret us­selt – ho­tel i syd­fran­ske Gap. Ved sin si­de hav­de han si­ne to øje­ste­ne, slo­vaki­ske Pe­ter Sa­gan og span­ske Al­ber­to Con­ta­dor.

Den flam­boy­an­te rus­si­ske bank- mil­li­ar­dær så en smu­le mel­lem­for­nø­jet ud. Og må­ske hav­de han og­så grund til at væ­re det. Drøm­men om at se Con­ta­dor øverst på po­di­et i Pa­ris vir­ker ef­ter­hån­den ure­a­li­stisk.

Og Pe­ter Sa­gan er ved at lø­be tør for mu­lig­he­der for at byt­te de man­ge an­denog tred­je­plad­ser ud med en eta­pe­sejr. Men Tin­koff- Saxo har den grøn­ne po­int­trø­je og en eta­pe­sejr til Ra­fal Ma­j­ka i ban­ken.

Så hvil­ken mi­ne skul­le han li­ge fin­de frem, ham Oleg?

ONS­DAG 22. JULI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.