– MEN SKUF­FET

N rus­se­ren er fortrøst­nings­fuld

BT - - SPORTEN -

ONS­DAG 22. JULI 2015 at han næ­ste år vil væ­re stær­ke­re. «

Har fel­tets bed­ste

Selv om Oleg Tin­kov nok in­derst in­de har er­kendt, at Team Sky og Chris Froo­me er en klas­se over det rus­si­ske mand­skab, er han som sæd­van­lig ik­ke en mand, der over­gi­ven­de læg­ger sig fl adt ned for­an si­ne ri­va­ler.

Rus­se­ren er sta­dig over­be­vist om, at han har lø­bets stjerne.

» Pe­ter ( Sa­gan, red.) er ty­de­lig­vis den bed­ste ryt­ter i fel­tet. Det sag­de jeg og­så til Froo­me, da jeg mød­te ham for­le­den. Jeg sag­de ’ Chris, prøv li­ge at hø­re. Du gør det godt, men vi er vel eni­ge om, at Pe­ter er den stær­ke­ste ryt­ter?’ Jeg ved ik­ke li­ge, om han var enig, « lød det eft er­fulgt af et højt grin.

Klas­sisk Tin­kov.

Selv om Tour de Fran­ce ik­ke har le­vet op til for­vent­nin­ger­ne end­nu, var Oleg Tin­kov på lø­bets sid­ste hvi­le­dag i ho­p­la, da han in­vi­te­re­de til pres­se­mø­de i Gap – flan­ke­ret af Pe­ter Sa­gan ( tv.) og Al­ber­to Con­ta­dor. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.