’’ ’’

BT - - SPORTEN -

Jeg smadre­de fand­me mit Bang & Oluf­sen- tv. Hol­det ar­bej­de­de hårdt, han var godt pla­ce­ret... nå, in­gen kar­ma

Da Greg Van Aver­ma­et ( BMC) på 13. eta­pe på sel­ve

mål­stre­gen pas­se­re­de Pe­ter Sa­gan

Må­ske er det min skæb­ne al­drig at vin­de Tour de Fran­ce. Sid­ste år var Al­ber­to Con­ta­dor den stær­ke­ste, men røg ud eft er et sty rt. Nå, men vi vil sta­dig for­sø­ge ( at vin­de, red.) det­te år og næ­ste år

Da Chris Froo­me sat­te Al­ber­to Con­ta­dor på plads

ved den før­ste Py­re­næ­er- eta­pe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.