’’

BT - - SPOR­TEN - Jør­gen Leth om Chris Froo­me

Jeg har for­sva­ret ham i år. Det tro­e­de jeg al­drig, jeg skul­le kom­me til. Jeg kan ik­ke li­de ham, men man kan ik­ke ta­ge fra ham, at han er en dyg­tig at­let

» Jeg blev vred, og jeg tænk­te: Hvad fan­den gør han det for? Froo­me har brug for sym­pa­ti, for der er i for­vej­en vre­de mod ham på grund af hol­dets do­mi­nans. Al­li­ge­vel yd­my­ger han de nær­me­ste på en me­get syn­lig må­de. Det var usym­pa­tisk, « si­ger Jør­gen Leth.

På trods af aver­sio­nen stil­ler han sig op for Chris Froo­me, der i sin gu­le trø­je bli­ver mødt med af­grunds­dyb skep­sis.

» Spør­ger man mig di­rek­te, tror jeg ik­ke på, at han er dopet. Jeg har for­sva­ret ham i år. Det tro­e­de jeg al­drig, jeg skul­le kom­me til. Jeg kan ik­ke li­de ham, men man kan

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.