DOUB­LE- DRØM­MEN ER SMADRET

Tin­koff - Saxos Al­ber­to Con­ta­dor er­ken­der, at han ik­ke vin­der bå­de Tou­ren og Giro­en

BT - - SPORTEN - GI­VER OP Las­se Vø­ge lavg@ sporten. dk

Al­ber­to Con­ta­dor og Tin­koff - Saxo gik ind til den­ne som­mer med en en­kelt men me­get stor am­bi­tion. Den span­ske stjerne skul­le la­ve ’ The doub­le’ – vin­de Giro d’Ita­lia og Tour de Fran­ce i sam­me år.

Den 32- åri­ge spa­ni­er vandt Giro­en, men må med fem etaper tilbage af Tou­ren nok ind­se, at han ik­ke kan vri­ste den sam­le­de sejr fra Skys Chris Froo­me.

Con­ta­dors drøm for­bli­ver en drøm.

» Ja, jeg har op­gi­vet det, og jeg vil nok ik­ke for­sø­ge det igen, « sag­de Con­ta­dor på gårs­da­gens hvi­le­dags- pres­se­mø­de i Gap. me­get hård. Jeg måt­te bru­ge man­ge kræft er. Det var som at kø­re tids­kør­sel hver dag. «

Stær­ke ri­va­ler

» Og da jeg så an­kom til Tou­ren, vi­ste mi­ne ri­va­lers ni­veau sig at væ­re me­get højt. Alt det til­sam­men har gjort, at for­sø­get på at la­ve en doub­le har vist sig næ­sten umu­ligt, « lød det fra ’ el Pi­sto­lero’.

Al­ber­to Con­ta­dor lig­ger på en sam­let fem­te­plads, men han har tænkt sig at bru­ge de fi re kom­men­de Al­pe- etaper på at kø­re sig ind på po­di­et i Pa­ris, som ryt­ter­ne når søn­dag.

» Jeg vil for­sø­ge hver gang, der by­der sig en mu­lig­hed. Jeg vil un­der­sø­ge, hvor træt­te folk i fel­tet er og se, om jeg kan ud­nyt­te det. Alt kan ske. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.