’’

BT - - SPORTEN - Al­ber­to Con­ta­dor om doub­le- drøm­men

Ja, jeg har op­gi­vet det, og jeg vil nok ik­ke for­sø­ge det igen

» Men jeg tror sta­dig, at det er mu­ligt. I mit til­fæl­de er det ba­re svært, for­di Giro­en vi­ste sig at væ­re me­get svær og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.