’’

BT - - SPORTEN - Ras­mus An­ker­sen, besty rel­ses­for­mand i FCM

Vi sy­nes, der og­så skal væ­re plads til os der­ov­re

» Ja, lad os si­ge det så­dan, at vi sy­nes, der og­så skal væ­re plads til os der­ov­re. Vi gør det ik­ke for at stjæ­le an­dres sponso­rer el­ler pro­vo­ke­re de kø­ben­havn­ske klub­ber, men vi har store am­bi­tio­ner på ba­nen, og det har vi og­så uden for ba­nen. Der­for ser vi det som et na­tur­ligt næ­ste step for os. «

Hvor­dan tror du, de to klub­ber ta­ger imod det?

» Det ved jeg ik­ke. Vi prø­ver ba­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.