Lind­berg ra­sk­meldt eft er ny­reska­de

BT - - SPORTEN -

HÅND­BOLD:

Der er godt nyt for dan­ske hånd­bold­fans. Lands­holds­spil­le­ren Hans Lind­berg har lagt et bil­le­de ud på In­s­ta­gram, hvor han for­tæl­ler, han er klar til at træ­ne igen. Den go­de mel­ding kom­mer eft er et al­vor­ligt for­løb på fl ere må­ne­der, hvor Hans Lind­berg har væ­ret in­de og ude af in­ten­siv af­de­ling på ho­spi­ta­let, for­di han hav­de på­dra­get sig en ny­reska­de. Ska­den op­stod un­der en kamp, hvor Lind­berg i en Bun­des­liga­kamp for Ham­bur­ger SV stød­te sam­men med Fü­ch­se Berl­ins må­l­mand Sil­vio He­i­newet­ter. Høj­re­fl øj­en blev straks frag­tet til et ho­spi­tal og ope­re­ret i sin ene ny­re, hvor der var kom­met en fl æn­ge. BNB/ Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.