Fuglsang i spil til den prik­ke­de trø­je

BT - - SPORTEN -

End­nu en dansk ak­tør på den Tour de Fran­ce går ind i den af­gø­ren­de fa­se, og med Chris Froo­mes ind­til vi­de­re over­leg­ne kør­sel, bli­ver der næp­pe den store spæn­ding om, hvem der vin­der lø­bet.

Til gen­gæld er der mas­ser af spæn­ding om, hvem der vin­der den prik­ke­de bjerg­trø­je. I det spil fø­rer Chris Froo­me og­så, men Joachim Rod­ri­gu­ez er blot ni po­int eft er Froo­me i det spil, med Jakob Fuglsang som øje­blik­ke­lig tre­er med 20 po­int fær­re end Froo­me.

Dan­ske Spil gi­ver Jakob Fuglsang en hæ­der­lig chan­ce for at snup­pe bjerg­trøj­en, idet han står i odds 11 på at vin­de den.

» Jakob Fuglsang har ud­talt, at han de­ci­de­ret vil kø­re eft er bjerg­trøj­en. Da han til­med lig­ger num­mer tre, er det ik­ke ure­a­li­stisk at tro på, det kan lyk­kes for Fuglsang. Det bli­ver dog svært at vin­de og for­sva­re trøj­en helt til Pa­ris, « si­ger HansHen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.