1,65

BT - - SPOR­TEN -

Cel­tic var alt­do­mi­ne­ren­de i den før­ste kamp i Skot­land, men blandt an­det på grund af et brændt straff es­park vandt man blot med 2- 0. Kun i et en­kelt til­fæl­de var Stjar­nan tæt på at sco­re, uden det for al­vor blev far­ligt, og eft er den re­la­tivt smal­le sejr i den før­ste kamp, er Cel­tic tvun­get til at ta­ge re­tur­kam­pen al­vor­ligt. Stjar­nan mi­ste­de fl ere pro­fi ler eft er mester­ska­bet i fj or og har i den­ne sæ­son væ­ret mile­vidt fra 2014- ni­veau­et - så­le­des lig­ger man blot i mid­ten af den island­ske liga nu - og det er der­for svært at se, hvor­dan de skal få sco­ret imod Cel­tic.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.