1,95

BT - - SPORTEN -

Den før­ste kamp imel­lem de to hold blev en re­la­tivt chan­ce­fat­tig aff ære, hvor Vi­deo­ton af­gjor­de tin­ge­ne i kam­pens slut­fa­se. Wa­li­si­ske hold er som ud­gangs­punkt ik­ke no­get sær­ligt, men TNS er dog et ni­veau over de øv­ri­ge hold i ræk­ken, og har le­ve­ret hæ­der­ligt i Eu­ro­pa i de se­ne­ste år. Så­le­des har man i de se­ne­ste to sæ­so­ner blot tabt kne­bent på ude­ba­ne til hold som Slovan Bra­tisla­va og Le­gia Warszawa, som bør væ­re bed­re end Vi­deo­ton, og man må for­ven­te et hård­t­ar­bej­den­de wa­li­sisk hold, som vil spil­le de­fen­sivt og først sat­se til sidst i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.