3,60

BT - - SPORTEN -

Der er in­gen tvivl om, at Me­xi­co er fa­vo­rit­ter i det­te op­gør, men od­dset på kryds er så pænt, at det næ­sten skal prø­ves. Pa­na­ma har spil­let samt­li­ge fi re kam­pe ved slut­run­den uaf­gjort, og det har væ­ret gan­ske lo­gi­ske resultater, i og med der er godt or­ga­ni­se­ret mand­skab, som dog ik­ke er pran­gen­de off en­sivt. Me­xi­co har trods se­mi­fi na­le­plad­sen skuff et så langt ved Gold Cup, idet man kun har slå­et håb­lø­se Cu­ba og el­lers spil­let de re­ste­ren­de tre kam­pe uaf­gjort - selv om man har mødt hold som Tri­ni­dad/ To­ba­go og Gu­a­te­ma­la un­der­vejs. Prøv kryd­set.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.