’ Jeg tæn­ker på dø­den hver dag’

BT - - NYHEDER -

DØ­DEN

Dø­den kan man ik­ke und­gå. Det lær­te prins Joachim i 1988, da han var in­vol­ve­ret i en al­vor­lig bil­u­lyk­ke, der kun­ne væ­re endt helt galt og ha­ve æn­dret he­le tron­føl­gen i Dan­mark. Epi­so­den sid­der sta­dig i ham, men i dag har den 46- åri­ge prins lært at hånd­te­re det tak­ket væ­re sin far, prins Hen­rik.

Ulyk­ken ske­te i Frankrig tæt på re­gent­par­rets vin­slot i lands­by­en Cayx. Prins Joachim sad ved rat­tet, men da han vil­le und­vi­ge en mod­kø­ren­de bil, mi­ste­de han kon­trol­len over sin Peu­geot 205, der rul­le­de ned ad en skrænt. På bag­sæ­det sad kron­prins Fre­de­rik med ven­nen Pe­ter He­e­ring.

» De to bag­sæ­de­pas­sa­ge­rer blev slyn­get ud, og den ene lan­de­de i et brom­bær­krat med ryg­gen for­re­st. Bi­len blev to­talska­det, men vi var svi­ne­hel­di­ge. Vi slap sam­let set med et bræk­ket kra­ve­ben, et par bø­je­de ri­b­ben og tor­ne for­skel­li­ge ste­der. Den op­le­vel­se sid­der sta­dig i mig. Det er så lidt, der skal til, « si­ger prins Joachim i et in­ter­view med Eu­ro­man.

Det mest om­tal­te aspekt ved ulyk­ken var eft er­føl­gen­de, at to ar­vin­ger til den dan­ske tro­ne hav­de be­fun­det sig i sam­me bil, da ulyk­ken ske­te.

» Jeg tæn­ker på dø­den hver dag. Dø­den und­går vi ik­ke. Jeg har haft nog­le ube­ha­ge­li­ge op­le­vel­ser, bl. a. bil­u­lyk­ken i 1988, og i ste­det for at næg­te at ta­le om dem har jeg for­holdt mig til dem. Det har jeg nok lært af min far, som al­tid har væ­ret me­get åben om at ta­le om dø­den. ca­ca

Jeg tæn­ker på dø­den hver dag. Dø­den und­går vi ik­ke. Jeg har haft nog­le ube­ha­ge­li­ge op­le­vel­ser, og i ste­det for at næg­te at ta­le om dem har jeg for­holdt mig til dem

Prins Joachim

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.