Hund­en er men­ne­skets – og især ame­ri­ka­ne­res – bed­ste ven

BT - - DEBAT -

Hund­en er men­ne­skets bed­ste ven, og for man­ge er hund­en og­så en er­stat­ning for bå­de ven­ner og børn, men in­gen ste­der når be­sæt­tel­sen af hunde sam­me høj­der som i USA. Mens den ame­ri­kan­ske øko­no­mi har lidt vold­somt i de se­ne­ste år, har det ik­ke smit­tet af på kæ­le­dyr­sin­du­stri­en, der om­sæt­ter for det sam­me, som den al­tid har gjort, el­ler me­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.