Flygt­nin­ge- ka­os

BT - - DEBAT -

EU spil­ler po­li­tisk fal­lit, hvis der ik­ke gen­nem­fø­res en so­li­da­risk hjæl­pe­ord­ning for fl ygt­nin­ge, der re­elt har brug for hjælp. Et fl er­tal i Fol­ke­tin­get må an­stæn­dig­vis på­læg­ge V- re­ge­rin­gen, at den dan­ske bi­stand til EUs fl ygt­nin­ge­kri­se skal be­stå af me­get me­re end nød­hjælpspak­ker trans­por­te­ret af turi­ster.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.