Lig­heds­fi lo­so­fi

BT - - DEBAT -

FOA kræ­ver, at fol­ke­pen­sions­al­de­ren for po­r­tø­rer, chauff ører, sosu- og ren­gø­rings­as­si­sten­ter og an­dre med kort ud­dan­nel­se skal væ­re la­ve­re (...). Den lig­hed, som eft er­ly­ses, fi ndes på sin vis al­le­re­de. Hvis man er neds­lidt og uar­bejds­dyg­tig in­den pen­sions­al­de­ren, fal­der man jo ik­ke durk igen­nem sam­fun­dets so­ci­a­le net­ma­sker, men har mu­lig­hed for f. eks. at kom­me på ned­sat tid el­ler få til­kendt før­tids­pen­sion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.