’’

BT - - NYHEDER - Marcus Vester­gaard Pe­der­sen

Det er ek­stremt ge­ne­ren­de, at folk al­tid spør­ger mig, hvor jeg kom­mer fra i ver­den. Det ved jeg ik­ke. Så spør­ger de, om jeg er adop­te­ret. Men nej, det er jeg jo hel­ler ik­ke. Jeg ved ik­ke, om jeg stam­mer fra Mel­le­mø­sten, Sy­da­me­ri­ka el­ler Sy­d­eu­ro­pa com­pu­ter. Og det har hund­re­de pro­cent hængt sam­men med, at mi­ne for­æl­dre ik­ke var mi­ne bi­o­lo­gi­ske for­æl­dre. Mob­be­ri­er­ne be­gynd­te med at hand­le om min hud­far­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.