’’

BT - - NYHEDER -

Vi er endt med et fast­for­ren­tet tre pro­cents lån og ik­ke den 3 ½ pro­cent, som åb­ne­de for ny­lig. Men i for­hold til den to­pro­cent’er, som var ak­tu­el tid­li­ge­re på året, ko­ster det mig en hel del pen­ge

Bo­li­gø­ko­nom So­nia Khan, Re­al­kre­dit Dan­mark, som net­op selv har måt­tet bi­de

neg­le over lån til nyt hus

Bo­li­gø­ko­nom So­nia Khan for­an det nye hus i Brøndby.

Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.