Vil æn­dre om­stridt kniv­lov

BT - - NYHEDER -

Kniv­loven har, si­den den blev ind­ført un­der VK- re­ge­rin­gen i 2008, væ­ret vold­somt ud­skældt. Der­for skal den nu skæ­res til, ly­der det fra Ven­stres retsord­fø­rer, Pre­ben Bang Jen­sen. Det skri­ver Jyl­lands- Po­sten. Og­så So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne er vil­lig til at se nær­me­re på loven.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.