13- årig med le­ge­tøjs­ge­vær skyld i sto­ra­larm

BT - - NYHEDER -

En 13- årig dreng ud­sty­ret med et så­kaldt hard­bal­l­ge­vær var i går år­sag til, at Kø­ben­havns Po­li­ti måt­te ryk­ke ud med det tun­ge skyts. En bor­ger på Fre­de­riks­berg hav­de set en per­son sti­ge ud af me­tro­en med ma­ske­ret an­sigt, iført ca­mou­fla­ged­ragt og med en mi­li­tær­ag­tig rif­fel over skul­de­ren.

Per­so­nen gik i ret­ning mod Co­pen­ha­gen Bu­si­ness Schoool ( CBS) på Fre­de­riks­berg. Vid­net kon­tak­te­de po­li­ti­et, der re­a­ge­re­de promp­te, da man fryg­te­de, at et sko­le­sky­de­ri kun­ne væ­re un­der op­sej­ling.

Po­li­ti­et ryk­ke­de der­for ud med tun­ge vå­ben og skud­sik­re ve­ste, for­tæl­ler vagt­chef Hen­rik Stormer fra Kø­ben­havns Po­li­ti.

Det vi­ste sig dog hel­dig­vis, at der ik­ke blev brug for ud­sty­ret. Der var blot ta­le om en 13- årig dreng, der skul­le mø­des med en jæv­nal­dren­de kam­me­rat for at le­ge med hard­bal­l­ge­væ­ret.

Po­li­ti­et skal nu vur­de­re, hvor­vidt de to 13- åri­ges for­æl­dre skal sig­tes for over­træ­del­se af vå­ben­loven, ef­ter­som det ik­ke er lov­ligt for per­so­ner un­der 18 år at væ­re i be­sid­del­se af et hard­bal­l­ge­vær. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.