Du må fa­re vild for at fi nde dig selv

BT - - KULTUR - Pres­se­fo­to fra fil­men ’ Pa­per Towns’.

FILM

’ Pa­per Towns’ DRA­MA **** **

dent uden for sin kom­fortzo­ne. Han er et char­me­ren­de dyds­møn­ster, der hæn­ger ud med si­ne to nør­de- ven­ner Ra­dar og Ben, pas­ser sin skole og er uin­ter­es­se­ret i fe­ster og an­det te­e­na­ge­gø­gl.

Men Qu­en­tin er og­så hem­me­ligt fo­rel­sket i sin barn­doms­ven Mar­go. Hun er nu sko­lens hot­tie, smuk, vild, mørk og mystisk, og så vær­di­ger hun ik­ke læn­ge­re Qu­en­tin me­gen op­mærk­som­hed. I alt fald ik­ke før hun en nat skal bru­ge ham til et pri­vat hævn­togt mod en eks­kæ­re­ste og hans ven­ner.

Får sit livs nat

Qu­en­tin føl­ger mod­stræ­ben­de med, men en­der med at få sit livs nat, som Mar­go af­slut­ter med de be­vin­ge­de ord: ’ Du er nødt til at fa­re vild for at fi nde dig selv’, som er he­le fi lmens morale kogt ned i et be­vin­get ci­tat.

Her­eft er for­svin­der Mar­go, og det fø­rer Qu­en­tin og ven­ner­ne ud på et cra­zy ro­ad­trip, der på over­fl aden hand­ler om jag­ten på den mysti­ske Mar­go – men som i vir­ke­lig­he­den hand­ler om jag­ten på at fi nde sig selv og si­ne eg­ne vær­di­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.