’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ulrik Wil­bek, om Mik­kel Hansen

Han er nu tilbage på det ni­veau, han hav­de i 2011. Nu er det ba­re at hå­be på, at hans ni­veau sti­ger yder­li­ge­re, og at hans for­svars­spil bli­ver end­nu bed­re

» Der fo­re­går en snak blandt hånd­bold­spil­le­re, der går på, at det hold, Ni­ko­la Ka­ra­batic spil­ler for, vin­der. Når Mik­kel Hansen så og­så er på det hold, er det jo fan­ta­stisk. Jeg er over­be­vist om, at skif­tet kun gør Mik­kel Hansen bed­re, for­di der ik­ke er no­gen af de to, der er egoi­sti­ske. De ser spil­let smad­der­godt, og der­for vil de væ­re i stand til at gø­re hin­an­den end­nu bed­re, « ly­der vur­de­rin­gen fra Ulrik Wil­bek.

En stor rolle

Men Mik­kel Hansen skal og­så væ­re på­pas­se­lig, for den kom­men­de sæ­son bli­ver med ga­ran­ti lang og op­s­li­den­de. En lang ræk­ke kam­pe ven­ter Mik­kel Hansen for Pa­ris i den fran­ske liga og Champions League, mens han på lands­hol­det skal spil­le op til

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.