Wiland til Malmö FF

FCKs sven­ske ke­e­per for­la­der klub­ben i jagt på me­re spil­le­tid

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FAR­VEL Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ sporten. dk

FC København si­ger far­vel til den sven­ske må­l­mand Jo­han Wiland. Han skif­ter tilbage til Sve­ri­ge, hvor han frem­over skal re­præ­sen­te­re Malmö FF.

Jo­han Wiland har læn­ge væ­ret ryg­tet til den sven­ske mester­klub, men først nu er skif­tet ble­vet of­fi­ci­elt, og det er der­for en glad Jo­han Wiland, der nu kan se frem til me­re spil­le­tid i Malmö FF, hvor han har skre­vet en to­årig kon­trakt.

» Jeg er 34 år og har brug for at spil­le fod­bold­kam­pe, og det gør jeg ik­ke i FC København i øje­blik­ket, så der­for har jeg i fuld enig­hed med klub­ben set mig om ef­ter en an­den løs­ning. Men det er hårdt, for jeg har væ­ret her en lang pe­ri­o­de i min kar­ri­e­re, og jeg har selv­føl­ge­lig sta­dig man­ge fø­lel­ser for klub­ben. Den op­bak­ning, jeg har få­et fra fan­se­ne og folk rundt om i by­en, har væ­ret fan­ta­stisk, så det bli­ver svært i be­gyn­del­sen, « si­ger Jo­han Wiland til FC Kø­ben­havns hjem­mesi­de.

Hen­vist til ba­ck­up- rolle

Step­han Andersen har si­den skif­tet til FC København in- den sid­ste sæ­son væ­ret fast mand mel­lem stæn­ger­ne i det kø­ben­havn­ske, og Jo­han Wiland har væ­ret hen­vist til en ny rolle som ba­ck­up. Der­for har ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken og­så væ­ret åben for at sen­de den tid­li­ge­re pro­fil drig chan­cen for igen at kom­me tilbage på hol­det. Jo­han har spil­let en nøg­lerol­le på det må­ske bed­ste FCK- hold, der no­gen­sin­de har væ­ret, hvor han var af­gø­ren­de for suc­ces­sen bå­de i liga­en og i Champions League. Nog­le gan­ge er det og­så så­dan, at bå­de klub og spil­ler er eni­ge om, at det er bedst, hvis spil­le­ren kan kom­me vi­de­re i sin kar­ri­e­re, for vi me­ner, at Jo­han har fortjent det her skif­te til en stor og suc­ces­fuld klub, « si­ger ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.