’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jeg er 34 år og har brug for at spil­le fod­bold­kam­pe, og det gør jeg ik­ke i FC København i øje­blik­ket, så der­for har jeg i fuld enig­hed med klub­ben set mig om ef­ter en an­den løs­ning

vi­de­re.

» Jo­han har væ­ret en stor del af FC Kø­ben­havns suc­ces gen­nem de år, han har væ­ret i klub­ben. Han har væ­ret en sand pro­fes­sio­nel i bå­de med­gang og modgang, og han tog vir­ke­lig chan­cen, da Jes­per Chri­sti­an­sen i sin tid blev ska­det, og gav ham al-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.