Kri­tik til Schwe­in­stei­ger

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HÅRD START Jep­pe Pe­der­sen jepp@ sporten. dk

Den ny­er­hver­ve­de ty­ske midt­ba­ne­mand hos Man­che­ster Uni­ted, Ba­sti­an Schwe­in­stei­ger, fik en røf­fel af ma­na­ger Lou­is van Gaal ef­ter sin præ­sta­tion mod San Jo­se Eart­hqua­kes i Champions Cup- ven­skabs­kam­pen i Ca­li­for­ni­en.

I 3- 1- sej­ren over ame­ri­ka­ner­ne spil­le­de Schwe­in­stei­ger de sid­ste 45 mi­nut­ter, hvor han kom på ba­nen sam­men med ni an­dre nye mark­spil­le­re ef­ter før­ste halv­leg, som Man­che­ster Uni­ted vandt med 2- 1 på mål af Ju­an Ma­ta og Memp­his De­pay.

Ung­domsta­len­tet An­dreas Pe­reira score­de til 3- 1 og var ef­ter pau­sen ene­ste Uni­ted­s­pil­ler, der fik ros af van Gaal. Det fik Ba­sti­an Schwe­in­stei­ger, der kom til klub­ben for 127 mio. kr. ik­ke.

» Han var dår­lig, « sag­de van Gaal til Go­al. com og fort­sat­te:

» Jeg sy­nes, at den før­ste kamp, han spil­le­de, var god, men den her var skidt. «

Schwe­in­stei­ger har mu­lig­hed for re­van­che, når Man­che­ster Uni­ted mø­der FC Bar­ce­lo­na på lør­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.