Stig Tøf­ting bli­ver eks­pert på Vi­a­sat

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Tv- sel­ska­bet SBS Di­scove­ry over­tog i for­å­ret Ca­nal 8 og 9 og der­med og­så kanalernes Su­per­liga- ret­tig­he­der. Det be­tød, at fle­re vær­ter og eks­per­ter blev vraget af de nye eje­re. En af dem var fod­bol­d­eks­per­ten Stig Tøf­ting. Men nu har den tid­li­ge­re dan­ske lands­holds­spil­ler få­et nyt job. Han skif­ter til en lig­nen­de stil­ling hos SBS- kon­kur­ren­ter­ne fra Vi­a­sat. Det be­kræf­ter TV3 Sport på Twit­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.