Her er de stør­ste pro­ble­mer for­ud for VM i Rusland Kor­rup­tion

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Bå­de VM i Rusland i 2018 og slut­run­den i Qa­tar fi­re år se­ne­re har væ­ret en del af kor­rup­tions­skan­da­len, der ram­te FIFA tid­li­ge­re på året. Her me­ner det ame­ri­kan­ske for­bund­spo­li­ti, FBI, der står for sa­gen, at bå­de Rusland og Qa­tar har be­stuk­ket sig til vært­ska­ber­ne. Der­for har der væ­ret mas­sivt pres på FIFA for at fra­ta­ge lan­de­ne slut­run­der­ne, men ind­til vi­de­re er in­tet æn­dret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.