1,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

West Ham var tæt på en gi­gan­tisk fi asko, men fi k i over­ti­den red­det en sejr på 1- 0 over Bir­kir­ka­ra. Det ske­te eft er en me­get en­si­dig kamp, hvor West Ham var do­mi­ne­ren­de fra start til slut, men ba­re ik­ke kun­ne sco­re - fak­tisk hav­de mal­te­ser­ne ab­so­lut in­gen­ting, der kun­ne ka­rak­te­ri­se­res som en stor chan­ce el­ler for den sags skyld et hjør­ne­s­park. Bir­kir­ka­ra vil gi­vet­vis spil­le me­get de­fen­sivt igen og så hå­be på en til­fæl­dig­hed el­ler en om­stil­ling, men et West Ham- hold, der var tæt på stær­ke­ste op­stil­ling i før­ste kamp, bør kun­ne hold Bir­kir­ka­ra fra scor­ing.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.