2,70

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Vi skal et smut til Cy­pern, hvor vær­ter­ne ta­ger imod pol­ske Jagi­el­lo­nia. Den før­ste kamp imel­lem de to hold var ret så chan­ce­fat­tig, og ik­ke me­get ty der på, at den­ne kamp star­ter spe­ci­elt chan­ce­rigt ud. Der er nem­lig ek­stremt varmt på Cy­pern i dis­se da­ge, hvil­ket alt an­det li­ge vil ta­ge tem­po­et ud af kam­pen, og man ser oft e kam­pe imel­lem to jævn­byr­di­ge hold, hvor den før­ste kamp end­te uden mål, star­te me­get af­ven­ten­de. Jagi­el­lo­nia vil gan­ske gi­vet kom­me ud med et de­fen­sivt ud­gangs­punkt, og spørgs­må­let er så, om Omo­nia kan ned­bry­de dem.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.