2,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I en helt li­ge og chan­ce­fat­tig kamp i Island, end­te KR Reykjavik med at ta­be 0- 1 på en scor­ing på straff es­park, og der­med har de no­get af en op­ga­ve før re­tur­mø­det med Ro­sen­borg. De en­der næp­pe med at gå vi­de­re, men de bør kun­ne by­de det nor­ske stor­hold på gan­ske fi n mod­stand. Ro­sen­borg skuff ede i sid­ste run­de ved blot at spil­le 0- 0 i re­tur­kam­pen mod færø­ske Vikingur Gø­ta, og eft er en for­ry­gen­de start på sæ­so­nen, har Ro­sen­borg da og­så vist sig me­re men­ne­ske­li­ge på det se­ne­ste. Flot be­ta­ling på, at KR mak­si­malt ta­ber med et en­kelt mål.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.