Skal re­ge­rin­gen sæt­te en stop­per for stig­nin­gen i grund­skyld?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.36 SÅ FLYT DOG I LEJ­LIG­HED På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.43 HU­SE­JE­RE BE­TA­LER FEST På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.56 SKÆR I VEL­FÆR­DEN På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.56 PRO­FIT PÅ HUSPRI­SER På fa­ce­book. com/ ditbt kl.

Nej

Kri­sti­an Fri­is Jr.

Lars Chri­sten­sen

Jo­han Thys­sen

Ja

2.024 stem­mer på bt. dk

JA­GET UD AF VO­RES HUS

Bir­git Chri­sti­an­sen

Hvor­for skal vi be­ta­le en så høj af­gift for at bo i et hus, der er be­talt? Det er hårdt kun med en fol­ke­pen­sion. Man har ik­ke købt det for så at bli­ve ja­get ud på grund af sti­gen­de grund­skyld. Har man ik­ke råd til at be­ta­le, hvad det ko­ster at eje et hus, så må man få en lej­lig­hed i ste­det for. Vi an­dre, der ik­ke har råd til et hus, har slet ik­ke råd til at be­ta­le for jer. Kri­sti­an Fri­is – det er den an­den vej rundt: Vi hu­se­je­re har ik­ke læn­ge­re råd til at be­ta­le til dem, der ik­ke har et hus. Det er det, der er pro­ble­met med so­ci­a­lis­me – på et tids­punkt lø­ber man tør for an­dre folks pen­ge.

Ni­els Erik Poul­sen

Ik­ke me­re skat på jord – så hel­le­re be­spa­rel­ser på vel­fær­den. Grund­skyl­den ram­mer hår­dest på Jyl­lands øst­kyst og i København. Er det ik­ke og­så dem, der har pro­fi te­ret af de stør­ste stig­nin­ger i huspri­ser­ne ? Så er det vel okay, at de skal be­ta­le me­re i skat. De, der får pro­ble­mer, er vel dem, der har belånt he­le fri­vær­di­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.