Den ustyr­li­ge grund­skyld

BT - - DEBAT -

Det er ik­ke nok at fast­hol­de ’ lof­tet over, hvor me­get bo­li­ge­jer­nes grund­skyld kan sti­ge hvert år,’ som der står i re­ge­rings­grund­la­get. For al­le­re­de de stig­nin­ger, som er plan­lagt, kan gø­re vold­somt ind­hug i pri­va­tø­ko­no­mi­en. (...) Folk kan sim­pelt­hen ik­ke for­stå, at de eft er at ha­ve spa­ret op til en bo­lig og be­talt ren­ter, af­drag, skat­ter og af­gift er ri­si­ke­rer i en mo­den al­der at måt­te gå fra hus og hjem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.