Ud­vik­lings­hæm­me­de OL- at­le­ter til Solvang

BT - - NYHEDER -

Spe­ci­al Olym­pi­cs 2015 for ud­vik­lings­hæm­me­de be­gyn­der i dag i Los An­ge­les i USA, men der har al­le­re­de væ­ret mas­ser af op­le­vel­ser for den dan­ske de­le­ga­tion på over 100 at­le­ter, træ­ne­re og as­si­sten­ter. De har gen­nem tre da­ge gæ­stet den ’ dan­ske’ by Solvang i Ca­li­for­ni­en, hvor de bl. a. har væ­ret til en western- aft en med bar­becue og squa­re dan­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.