Sur­fer red­der fi re per­so­ner

BT - - NYHEDER -

Liv­red­dere og sur­fe­re af­vær­ge­de en po­ten­ti­el druk­neu­lyk­ke ved Ve­jers Strand i Søn­derjyl­land tors­dag . Po­li­ti­et send­te red­nings­bå­de og en he­li­kop­ter . Men det var liv­red­deren på ste­det og en sur­fer, som red­de­de de fi re per­so­ner . Sur­fe­ren kom per­so­ner­ne, der be­fandt sig cir­ka 100 me­ter fra stran­den, til und­sæt­ning på en må­de, så de kun­ne klam­re sig til sur­f­bræt­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.