Swift imod Mi­naj på Twit­ter

BT - - NYHEDER -

Det er sjæl­dent, at Tay­l­or Swift fri­vil­ligt læg­ger sig ud med an­dre stjer­ner på de so­ci­a­le me­di­er. Men i den­ne uge gjor­de hun en und­ta­gel­se. Så­le­des brok­ke­de Swift s sor­te po­pkol­le­ga Ni­cki Mi­naj sig over, at ’ tyn­de pi­ger’ bli­ver bed­re be­hand­let ved årets MTV-kon­kur­ren­ce. Swift gjor­de det klart, at hun føl­te sig ramt af Mi­na­js kom­men­tar. Og nu kø­rer Twit­ter­slags­må­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.