Rap­per imod rap­per

BT - - NYHEDER -

Det er ik­ke kun Swift og Mi­naj, der skæn­des på Twit­ter. Så­le­des lan­ger den ukend­te rap­per Me­ek Mill ud eft er sin kend­te kol­le­ga Dra­ke. » Lad væ­re med at sam­men­lig­ne mig med Dra­ke. Han skri­ver ik­ke en­gang si­ne eg­ne raps, « si­ger Me­ek Mill. Dra­ke, der åben­bart ik­ke har re­k­la­me­ret nok for Me­eks nye al­bum ( hvor han selv med­vir­ker), har end­nu ik­ke sva­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.