Dan­ske brød­re tje­ner over 100 mil­li­o­ner på mo­bil­spil

BT - - NYHEDER -

To dan­ske brød­re står for en af de stør­ste suc­ce­ser i ver­den, når det kom­mer til det kæm­pe­sto­re nye mar­ked for spil til mo­bil­te­le­fo­nen. Det skrev Bør­sen i går. Det er brød­re­ne Si­mon og Ja­cob Møl­ler Jen­sen ( fo­to), der står bag fi rma­et Ki­loo, og spil­let, der tje­ner mil­li­o­ner til de to dyg­ti­ge dan­ske­re, hed­der Sub­way Sur­fers. Spil­lets ho­ved­per­son er en graf­fi ti­ma­len­de dreng, der er på fl ugt fra po­li­ti­et, og det har alt­så i fl ere år væ­ret en enorm ge­vinst for de to dan­ske iværk­sæt­ter­brød­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.