Vil fjer­ne ulov­li­ge krav til net­bu­tik­ker

BT - - NYHEDER -

Et stort an­tal de­tail­hand­len­de i Dan­mark og EU bli­ver mødt med krav om, at de ik­ke må sæl­ge le­ve­ran­dø­rer­nes pro­duk­ter i in­ter­net­bu­tik­ker på tværs af græn­ser­ne i Eu­ro­pa. Men det skal væ­re slut med de vid­træk­ken­de krav fra pro­du­cen­ter­ne, fast­slår EUs kon­kur­ren­ce­kom­mis­sær Mar­gret­he Ves­ta­ger ( R), der me­ner, kra­ve­ne er ulov­li­ge. Det skri­ver Bør­sen. Kom­mis­sæ­rens kamp mod kra­ve­ne får op­bak­ning fra dansk er­hvervs­liv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.