Tyr­ki­et sen­der ja­ger­fl y mod Sy­ri­ens græn­se

BT - - NYHEDER - BNB/ Reu­ters

Tyr­ki­ske ja­ger­fl y sat­te i går eft er­mid­dag kurs mod græn­sen til Sy­ri­en, op­ly­ser en ty rkisk em­beds­mand iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Mel­din­gen kom­mer eft er, at en tyr­kisk sol­dat blev dræbt og en an­den sår­et af skud aff yret fra den sy­ri­ske si­de af græn- sen nær den tyr­ki­ske græn­se­by Ki­lis. Eft er­føl­gen­de er der brudt kam­pe ud mel­lem den tyr­ki­ske hær og kri­ge­re fra Is­la­misk Stat, som an­gi­ve­ligt skød sol­da­ten.

Vol­den er blus­set op

Vol­den langs Tyr­ki­ets 900 ki­lo­me­ter lange græn­se til Sy­ri­en er blus­set op i de se­ne­ste da­ge. Tid­li­ge­re i går blev en poli- ti­mand dræbt i det sy­døst­li­ge Tyr­ki­et, og ons­dag blev to po­li­ti­mænd dræbt.

Mandag blev 32 per­so­ner dræbt og fl ere end 100 per­so­ner sår­et, da en selv­mord­s­bom­ber de­to­ne­re­de en bom­be i græn­se­by­en Suruc.

Iagt­ta­ge­re ud­tryk­ker iføl­ge Reu­ters be­kym­ring for, at bor­ger­kri­gen i Sy­ri­en ri­si­ke­rer at bre­de sig ind over græn­sen til Tyr­ki­et.

Slægt­nin­ge til den ene af de to po­li­ti­folk, der blev dræbt i ons­dags, bry­der græ­den­de sam­men un­der be­gra­vel­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.