USA

BT - - NYHEDER -

Se­na­tet i USA har i går stemt for et lov­for­slag om at fj er­ne re­strik­tio­ner­ne mod ame­ri­ka­ne­re, der rej­ser til Cu­ba, skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters. Lov­for­sla­get blev ved­ta­get og er der­med det før­ste, som bli­ver stemt igen­nem i Oba­mas ar­bej­de for at nor­ma­li­se­re for­hol­det mel­lem USA og Cu­ba.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.