BT ANBEFALER – DET SKAL DU SE

BT - - TV- GUIDE -

LOT­TE SCHARFF Jour­na­list

Kon­ge­lig som­mer i Grøn­land

Do­ku­men­tar Jeg vil ta­ge to aft ener med re­gent­par­ret i Grøn­land. Bå­de DR og TV2 har fulgt re­gent­par­ret på det of­fi ci­el­le be­søg langs den grøn­land­ske ve­st­kyst, hvor de har gjort stop i bå­de stør­re og min­dre by­er og byg­der. Jeg glæ­der mig og­så til at hø­re Dron­nin­gen og prins Hen­rik for­tæl­le om per­son­li­ge min­der og nye op­le­vel­ser, der er stødt til på rej­sen. TV2 SØN­DAG 21.00 DR1 MANDAG 21.00 Hvil­ken her­lig sport­s­dag for­an tv’et. Først af­slut­nin­gen på Tour de Fran­ce og så et lil­le tryk på fj er­n­be­tje­nin­gen og over til su­per­liga­kam­pen mel­lem Es­b­jerg og FC København. Det er Lø­ver­nes før­ste kamp i Alka- liga­en, så hvor står de i jag­ten på de for­sva­ren­de me­stre fra FCM?

TV3+ SØN­DAG 18.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.