Pot­ter- film

BT - - TV- GUIDE -

Den un­ge Har­ry Pot­ter og hans klas­se­kam­me­ra­ter går i gang med fem­te se­me­ster på trold­mands­sko­len Hogwarts – sam­ti­dig med at mør­ke mag­ter læg­ger on­de pla­ner i kulis­sen. På sko­len er det de fær­re­ste, der tror på, at den on­de Lord Vol­de­mort er vendt tilbage, især ik­ke mi­ni­ste­ren for magi, Cor­ne­li­us Fud­ge, der tror, pro­ble­mer­ne blot skyl­des Dum­b­ledo­re. Der­for går det op for Har­ry Pot­ter, at det er op til ham og hans ven­ner at af­vær­ge ka­ta­stro­fen. HP dan­ner nu en hem­me­lig læ­se­klub, Dum­b­ledo­res Ar­my, hvor han og ven­ner­ne prø­ver at læ­re ek­stra stærk magi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.