Stjer­ner­ne og de­res hunde

BT - - TV- GUIDE -

I TV2s nye hund­e­pro­gram ’ Hvem sag­de vuf’ er ro­ck­ma­ma San­ne Sa­lo­mon­sen blandt de før­ste gæ­ster. Fe­lix Smith og Mar­ley får be­søg af fi­re rig­tig dej­li­ge hunde og ik­ke mindst de­res li­ge så skøn­ne eje­re. San­ne stil­ler op med si­ne to små ga­de­kryds Ro­sie og Ro­meo. Og hun er fak­tisk ik­ke den ene­ste, der har et ga­de­kryds, for i so­fa­en fin­der vi og­så dan­ser Tho­mas Evers Poul­sen med sin lil­le, sø­de Pus­le. Sidst, men ik­ke mindst, skal sport­sa­gent og fod­bold­spil­ler Pa­tri­ck Woz- ni­a­cki for­sø­ge at ud­kon­kur­re­re de an­dre, når den står på hund­equiz og skø­re kon­kur­ren­cer. TV2 ONS­DAG 20.00 ’ HVEM SAG­DE VUF’

San­ne Sa­lo­mon­sen og Tho­mas Evers Poul­sen med et par hval­pe af ra­cen welsh cor­gi pem­bro­ke.

Fo­to: Per Ar­ne­sen/ TV2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.