Ver­dens bed­ste ud­sprin­ge­re

BT - - TV- GUIDE -

Ud­spring hand­ler om styr­ke og smi­dig­hed for at udføre det per­fek­te spring. Og årets VM af­vik­les i Aqua­ti­cs Pa­la­ce, Ka­zan, Rusland Her hop­pes der ud fra et 10 me­ters tårn, så ta­ger det ca. tre se­kun­der at ram­me van­det, og det sker med ca. 60 km/ t. De bed­ste sprin­ge­re ram­mer van­det vin­kel­ret med et mini­mum af sprøjt. Ti­den i luf­ten skal bru­ges på præ­ci­se ro­ta­tio­ner med krop­pen i ret­te po­si­tion. Hvert ud­spring vur­de­res af dom­mer­ne, der gi­ver po­int for sprin­gets ud­fø­rel­se, og po­in­te­ne gan­ges med tal­let for svær­heds­gra­den.

TV2 SPORT LØR­DAG 18.30

Pa­trik Haus­ding fra Tys­kland – en af ver­dens bed­ste ud­sprin­ge­re.

Fo­to: Martin Bu­reau/ TV2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.