Tilbage til Tyr­ki­et

BT - - TV- GUIDE -

I fi­re som­mer­te­ma­er rej­ser tv- jour­na­li­sten An­ders Ag­ger og tv- kok­ken An­ne Hjer­nøe på fe­rie med de nye dan­ske­re. Tilbage til Viet­nam, Iran, Tyr­ki­et og Bos­ni­en. Tilbage til rød­der­ne og til alt det, de for­lod: Fa­mi­li­en, kær­lig­he­den og ma­den. An­ne og An­ders rej­ser den­ne gang til Tyr­ki­et med en fa­mi­lie fra Aar­hus, der har si­ne rød­der i en klas­sisk hi­sto­rie om gæ­ste­ar­bej­der­ne, der kom til Dan­mark i 70er­ne. Sam­men op­le­ves moskéens mi­na­ret, far­ve­strå­len­de mar­ke­der, lands­by­køk­ke­net og ga­de­ba­ger­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.