Tur til Grøn­land

DA­GENS TIP søn­dag

BT - - TV -

Dron­ning Mar­gret­he og prins Hen­rik er her i som­mer tilbage i Grøn­land på of­fi ci­elt be­søg. Re­gent­par­ret sej­ler med kon­ge­ski­bet Dan­ne­brog ned langs den grøn­land­ske ve­st­kyst, hvor det un­der­vejs gør stop i nog­le af lan­dets stør­re by­er som Uper­navik og ho­ved­sta­den Nuuk, men og­så be­sø­ger nog­le af de helt små byg­der. Kon­ge­lig som­mer TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.